Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont korytarza głównego budynku Zespołu Szkół w Nekli z dostosowaniem wielkości otworzów drzwiowych do obowiązujących przepisów

ZZ.271.10.2015          
Nekla, dnia 2.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2015.2164) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont korytarza głównego budynku Zespołu Szkół w Nekli z dostosowaniem wielkości otworów drzwiowych do obowiązujących przepisów”:

została wybrana oferta złożona przez:

ARBUD Graczyk Arkadiusz
Libartowo 3
62-025 Kostrzyn

Cena wybranej oferty: 189 997,99 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do dnia 07.08.2016 r.
Długość okresu gwarancji: 84 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny, terminu wykonania zamówienia i długości okresu gwarancji. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów. W kryterium ceny 80 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 10 pkt. oraz w kryterium długości okresu gwarancji 10,00 pkt.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również:

1. MERITUM TEAM Anna Wojtkowiak
ul. Żegiestowska 23
60-466 Poznań

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia brakującego dokumentu tj. pisemnego zobowiązania osoby wskazanej w wykazie osób jako osoby zdolnej do wykonania przedmiotowego zamówienia, nie dokonał uzupełnienia brakującego zobowiązania.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUD-MIX” TYNKI, POSADZKI Michał Nowaczyk
Arcugowo 8
62-220 Arcugowo
Oferta otrzymała łącznie 79,93 pkt.
Kryterium - Cena: 74,93 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 5,00 pkt.
Kryterium – Długość okresu gwarancji: 0 pkt.

3. Demiurg Sp. z o.o. sp. k.
ul. Płowiecka 11/2
60-277 Poznań
Oferta otrzymała łącznie 48,65 pkt.
Kryterium - Cena: 38,65 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt.
Kryterium – Długość okresu gwarancji: 0 pkt.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

Burmistrz
Karol Balicki


Otrzymują:
1. MERITUM TEAM Anna Wojtkowiak
ul. Żegiestowska 23
60-466 Poznań
2. ARBUD Arkadiusz Graczyk
Libartowo 3
62-025 Kostrzyn
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUD-MIX” TYNKI, POSADZKI Michał Nowaczyk
Arcugowo 8
62-220 Arcugowo
4. Demiurg Sp. z o.o. sp. k.
ul. Płowiecka 11/2
60-277 Poznań
5. a/a     

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2016-02-02 15:07:28
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2016-02-02 15:08:47
Ostatnia zmiana:2016-02-02 15:09:04
Ilość wyświetleń:527

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij