Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla dotyczącego zawiadomienia o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. wykonaniu zakładu przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przewidzianego do realizacji na dz. 66 w Mystkach

GP.6220.2.1.2015                  Nekla, dnia 29.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, podaję do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 66 w Mystkach, wszczętego na wniosek inwestora: Bud Nova. z o.o. ul. Saperska 44A/8, 61-493 Poznań.

Zgodnie z art.79 ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od dnia 14.10.2015 r. do 4.11.2015 r.

Zgodnie z art. 34 ustawy wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, pok. 14, w godzinach 7.00 – 15.00 w poniedziałki od 8.00 do 16.00. Zgodnie z art. 35 ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Mystki.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2015-09-30 11:48:31
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2015-09-30 11:51:45
Ostatnia zmiana:2015-09-30 11:52:02
Ilość wyświetleń:652

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij