ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przewozu dzieci na terenie Gminy Nekla w roku szkolnym 2015/2016
(tj. od września 2015.r do czerwca 2016r.)

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozu dzieci w wieku przedszkolnym, oraz dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do Zespołu Szkół w Targowej Górce w roku szkolnym 2015/2016 (tj. od września 2015.r do czerwca 2016r.)
Szczegółowy zakres zamówienia:
Zamówienie będzie obejmowało przewóz dzieci na terenie Gminy Nekla na trasie: Nekla - Chwałszyce – Mystki - Racławki – Targowa Górka – Stroszki - Nekla (szacunkowa liczba km – 64 dziennie).
Poprzez usługę Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu pod wskazany adres w miejscowości Nekla, położonej na terenie Gminy Nekla, przewóz grupy wychowanków oraz uczniów do Zespołu Szkół w Targowej Górce oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych z w/w trasy do Zespołu Szkół w Nekli, a następnie (w tym samym dniu, w odstępie 7-8 godzin) przewóz grupy na trasie powrotnej do miejscowości wyjściowej.
Przewóz ranny rozpoczynać się będzie o godz. 7:00, natomiast popołudniowy o godz. 15:00.
Grupa dzieci może liczyć ok. 33 osoby. Wykonawca powinien dysponować autobusem lub autokarem odpowiednim do przewozu grupy o tej liczebności.
Termin realizacji usług: od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.
Przewozy będą realizowane wg ustalonego szczegółowo kalendarza dowozów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 18.04.2002 r.   w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie nie dłuższym niż

do dnia 13 sierpnia 2015 r., do godz. 15:00.

3. Kryterium oceny ofert:

CENA= 100 %

4. Osoba do kontaktu:

Natalia Łuczak

tel. 61/437-31-79

e-mail: n.luczak@gminanekla.pl

 

 

BURMISTRZ

Karol Balicki