Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nekla i Starczanowo - etap I

ZZ.271.7.2015          
Nekla, dnia 16.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nekla i Starczanowo – etap I”:

została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier
ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Cena wybranej oferty: 1 309 529,12 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: 31.10.2015 r.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punktów. W kryterium ceny 90 pkt oraz w kryterium terminu wykonania zamówienia 10 pkt. 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Oferta otrzymała łącznie 78,54 pkt.
Kryterium - Cena: 68,51 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt.

2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 78,09 pkt.
Kryterium - Cena: 78,09 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 0,00 pkt.

3.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 97,80 pkt.
Kryterium - Cena: 87,80 pkt.
Kryterium - Termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.) umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeśli zostało przesłane w inny sposób. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 


Otrzymują:

1.STRABAG Sp. z o. o
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań
2.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
3.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
4.Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier
ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla
5.a/a     

 

 

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl 

Załączniki

wybor oferty (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2015-07-16 11:31:29
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2015-07-16 11:35:56
Ostatnia zmiana:2015-07-16 11:35:58
Ilość wyświetleń:697

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij