BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, iż odwołuje przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 3 lutego 2015 r. na dzierżawę działek nr 14/3 i 14/5, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, łączna powierzchnia 1,1298 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni.
Przyczyną odwołania przetargu są przyczyny formalno-prawne.