treść ogłoszenia, zarządzenie i formularz oferty w załączniku