Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 14.08.2014 r. została wydana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Gierłatowo, dz. nr 112/3, 121/3, 133/3, 133/4.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).