Przez obszar gminy przebiega międzynarodowa linia kolejowa E-59 Kunowice - Poznań - Warszawa. W obszarze gminy są dwie stacje kolejowe Nekla i Podstolice. Na linii tej kursuje 78 pociągów pasażerskich na dobę w obu kierunkach, przy czym pociągów osobowych zatrzymujących się na stacjach w obszarze gminy 28. Linia kolejowa E-59 jest zmodernizowana do prędkości eksploatacyjnej pociągów osobowych 160 km/h, a pociągów towarowych 100 km/h.