Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 1.07.2014 r. została wydana dla Gminy Nekla, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na sali gimnastycznej z zapleczem i infrastruktura towarzyszącą, działki nr ewid. 217/8, 218/4, obręb Zasutowo.
W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).