Przez obszar gminy przebiegają:

a) dwujezdniowa droga krajowa nr 92 Świecko - Poznań - Warszawa

b) droga wojewódzka nr 435 Środa Wlkp. - Września, która przebiega przy południowej granicy gminy

c) 7 dróg powiatowych
- nr 32407 Nekla - Czerniejewo
- nr 32438 Nekla - Wagowo
- nr 32461 Mystki - Targowa Górka - Nekla
- nr 32462 Chocicza Mała - Mała Górka - Targowa Górka - Orzeszkowo
- nr 32463 Stroszki - Gąsiorowo - Opatówko
- nr 32464 Podstolice - Opatówko - Mała Górka
- nr 32501 Środa Wlkp. - Chłapowo - Nekla

d) 23 drogi gminne
- Nekla - Starczanowo
- od drogi Nekla - Środa do Starczanowo
- Stroszki - Starczanowo - Nekielka
- Nekla - Nekielka (2 drogi)
- Nekla - Barczyzna - Gierłatowo - Zasutowo
- Kokoszki - Nekla - Barczyzna
- Stroszki - Kokoszki
- Stępocin - droga Nekla - Środa
- Gąsiorowo - Chwałszyce - Targowa Górka
- Stępocin - Chwałszyce - Podstolice
- Targowa Górka - Mystki
- Mystki - droga Targowa Górka - Bukowy Las
- Targowa Górka - Racławki - Bukowy Las
- Targowa Górka - Racławki - Chocicza Mała
- Małą Górka - Racławki - granica gminy
- Podstolice do drogi Nekla - Września
- Stroszki - Biskupice
- Gąsiorowo - Gierłatowo dodrogi Nekla - Września
- Targowa Górka - Kopaszyce
- Mała Górka - Żerniki
- Opatówko - Żerniki
- Stroszki - Gułtowy
- Nekla do drogi Starczanowo - Stroszki

Droga krajowa nr 92 zapewnia połączenie gminy z ośrodkiem wojewódzkim oraz powiązania zewnętrzne na kierunku wschód-zachód. Jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego, który w 1995 roku wynosił w rejonie Nekli 1600 poj/dobę.

Przez południową część gminy pomiędzy wsią Chwałszyce i Targowa Górka przebiega autostrada A-2 Świecko-Poznań-Warszawa. W obszarze gminy nie ma dostępności do autostrady. Najbliższy węzeł autostradowy znajduje się we Wrześni oddalonej jedynie 10km od Nekli..
Wiadukty nad autostradą znajdują się na przecięciu z następującymi drogami:
- droga powiatowa nr 32461 Mystki - Targowa Górka - Nekla
- droga gminna Gąsiorowo - Chwałszyce - Targowa Górka
- droga powiatowa nr 32464 Stare Podstolice - Opatówko - Mała Górka
Pas drogowy autostrady wynosi około 70 m.

Ogółem dróg gminnych było w 1998 roku 65 km z czego o nawierzchni utwardzonej 28 km co stanowi 43 %.

Ogółem dróg gminnych było w 2005 roku 107 km (z miastem) z czego o nawierzchni utwardzonej 40 km. W obszarze administracyjnym miasta znajdowało się 22 km dróg, z czego utwardzonych było 11 km.

OBECNIE (2017 r.):
Ogółem dróg gminnych jest 108,9 km, z czego o nawierzchni utwardzonej 75 km. W obszarze administracyjnym miasta znajduje się 22 km dróg, z czego utwardzonych 17,5 km.

Dróg gminnych poza obszarem administracyjnym miasta jest 87 km, w tym:
- bitumiczne 38,4 km
- tłuczniowe 18,5 km
- z kostki bet. 0,6 km
- żużlowe 9,0 km
- gruntowe 20,5 km

W obszarze administracyjnym miasta znajduje się 21,9 km dróg, w tym:
- bitumiczne 15,1 km
- tłuczniowe 2,3 km
- z kostki bet. 0,1 km
- gruntowe 4,4 km