Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 9.06.2014 r. została wydana dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami, działki nr ewid. 164/5, 164/4, 164/6, 164/7, obręb Nekla.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).