Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 31.12.2013 r. została wydana dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 na działkach o numerach ewid nr 6/3, 8/3, 19/2 obręb Starczanowo  339, 1338/1, 259/1, 260/1 obręb Nekla.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).