Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zimowe utrzymanie dróg w sezonach: 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 na terenie Gminy Nekla

ZZ.271.20.2013           
Nekla, dnia 22.10.2013r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.Dz.U.2013.907 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach: 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 na terenie Gminy Nekla”:

Dla części I:

została wybrana oferta złożona przez:

Usługi Agrotechniczno – Transportowe
Zieleń i Drogownictwo Ryszard Begier
ul. Polna 1A
62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów tj. 92,92 pkt., w oparciu o ustalone kryterium. Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ. Łączna cena oferty wynosi 202 080,00 zł brutto, w tym stawka jednostkowa za:
a)odśnieżanie wynosi 28,00 zł, tj. 31,25 pkt.
b)posypywanie mieszaniną piasku z solą wynosi 48,00 zł, tj. 35,00 pkt.
c)pracę ciężkiego sprzętu wynosi 80,00 zł, tj. 15,00 pkt.
d)odśnieżanie chodników i parkingów wynosi 0,10 zł, tj. 5,00 pkt.
e)posypywanie piaskiem chodników i parkingów wynosi 0,30 zł, tj. 1,67 pkt.
f)wywóz śniegu z miasta wynosi 80,00 zł, tj. 5,00 pkt.


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 81,93 pkt.

2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 82,03 pkt.

3.Firma Usługowa Daniel Waligóra
Targowa Górka
ul. Kosińskiego 11
62-330 Nekla
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnienia brakujących bądź błędnie złożonych dokumentów tj. szczegółowego wykazu sprzętu umożliwiającego weryfikację w zakresie wskazanego sprzętu w części I i II, brakujących zobowiązań osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, brakującego zakresu wykonywanych czynności wskazanych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, oświadczenia o posiadaniu uprawnień – brak wskazanych uprawnień poszczególnych osób, brak oświadczenia o przedłużaniu polisy ubezpieczeniowej w przypadku wyboru oferty wykonawcy, brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, brak drugiej strony zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, błędnie złożonego oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 26 ust. 2d – brak wykreślenia niepotrzebnego sformułowania.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dla części II:

została wybrana oferta złożona przez:

Usługi Agrotechniczno – Transportowe
Zieleń i Drogownictwo Ryszard Begier
ul. Polna 1A
62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów tj. 100,00 pkt., w oparciu o ustalone kryterium. Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ. Łączna cena oferty wynosi 91 380,00 zł brutto, w tym stawka jednostkowa za:
a)odśnieżanie wynosi 14,00 zł, tj. 40,00 pkt.
b)posypywanie mieszaniną piasku z solą wynosi 48,00 zł, tj. 40,00 pkt.
c)pracę ciężkiego sprzętu wynosi 80,00 zł, tj. 20,00 pkt.


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 75,76 pkt.

2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała łącznie 88,73 pkt.

3.Firma Usługowa Daniel Waligóra
Targowa Górka
ul. Kosińskiego 11
62-330 Nekla
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uzupełnienia brakujących bądź błędnie złożonych dokumentów tj. szczegółowego wykazu sprzętu umożliwiającego weryfikację w zakresie wskazanego sprzętu w części I i II, brakujących prawidłowych zobowiązań osób wskazanych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, brakującego zakresu wykonywanych czynności wskazanych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, oświadczenia o posiadaniu uprawnień – brak wskazanych uprawnień poszczególnych osób, brak oświadczenia o przedłużaniu polisy ubezpieczeniowej w przypadku wyboru oferty wykonawcy, brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, brak drugiej strony zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, błędnie złożonego oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 26 ust. 2d – brak wykreślenia niepotrzebnego sformułowania.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowy zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 29.10.2013r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:
1.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
3.Usługi Agrotechniczno – Transportowe Zieleń i Drogownictwo Ryszard Begier
ul. Polna 1A; 62-330 Nekla
4.Firma Usługowa Daniel Waligóra
Targowa Górka , ul. Kosińskiego 11; 62-330 Nekla
5.a/a     

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl

Załączniki

Wybór oferty_cz I i II (111.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2013-10-22 15:28:19
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2013-10-22 15:33:11
Ostatnia zmiana:2013-10-22 15:33:26
Ilość wyświetleń:1482

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij