Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 11.10.2013 r. została wydana dla Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch podziemnych zespołów linii kablowych SN wraz  z liniami telesterowniczymi dz. 25/7, 25/5 obręb Podstolice oraz 5/2, 12/3, 18, 29/4 obręb Opatówko.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).