Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 4.09.2013 r. została wydana dla wniosek ENEA Operator sp. z o.o. , decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dz. 56/2 obręb Nekla oraz 15/3, 15/24, 15/25, 15/18, 15/21, 15/20, 15/22, 171/1, 15/28, 15/29, 15/13, 15/11, 15/10, 15/15 obręb Barczyzna.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).