NG.6733.3.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 21.08.2013 r. została wydana dla wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Nekla – Miasto 1 i Miasto 2  dz. nr  664, 1161, 670, 669, 672, 676, 726, 260/3, 597, 587/2, 599/1, 599/5 obręb Nekla oraz 128/3, 127/5, 127/6, 127/4, 127/2, 126, 150/1, 128/2, 128/1, 149/1, 147, 146/1, 145/1, 144/3, 239/3, 199, 202 obręb Starczanowo.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).