1. Krzysztof Jagieła - Przewodniczący
2. Gerard Grzeszczyk
3. Adam Myszker
4. Helena Nowak
5. Marek Roszak
6. Stanisław Stefański
7. Stanisław Warczyński
8. Józef Wolniakowski
9. Julian Wsolak