NG.6733.2.10.2013

Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 21.05.2013 r. została wydana dla ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, szafki kablowej wolnostojącej SK w miejscowości Gierłatowo, dz. nr  176/8, 152/2, 142/2, 121/3, 112/18, 112/3.
 W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 700 do godz. 1500 (w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600).