Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 22.03.2013 r. została wydana dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Nekla, dz. nr 163/1, 164/2 (rejon ulicy Ogrodowej w Nekli).

W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).