Lista punktacyjna wniosków kandydatów na „Animatora Sportu dzieci i

młodzieży w gminie Nekla” na 2013 rok wraz z przyznanymi środkami

finansowymi.

 

Lp.

Imię i nazwisko

 

Liczba punktów

Przyznana kwota

1.

Jarząbek Magdalena

 

21

5.000,00

2.

Kuroś Agnieszka

 

21

4.650,00

3.

Kurzawski Cezary

 

21

5.000,00

4.

Nikodem Dariusz

 

21

5.000,00

5.

Płończak Lidia

 

21

5.000,00

6.

Jackowski Mateusz

 

20

4.950,00

7.

Koralewska Iwona

 

19

5.000,00

8.

Michalak Piotr

 

19

4.985,00

9.

Kacała Sebastian

 

18

5.000,00

10.

Lisiecki Maciej

 

18

5.000,00

11.

Najtkowska Magdalena

 

18

2.910,00

12.

Strzyżewska Małgorzata

 

18

2.780,00

13.

Nowacki Hubert

 

16

2.760,00

 

Uwaga: w przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów, nazwiska wnioskodawców ułożone są w kolejności alfabetycznej.

Uwaga: ze względu na konieczność zamieszczania informacji o programie na plakatach, stronach internetowych oraz w Przeglądzie Nekielskim, przypominamy, że materiały do PN można składać do dnia 4.03.2013 r. na adres: pn@gminanekla.pl lub przeglad@gminanekla.pl