Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli

informuje, że dnia 18.02.2013 r. została wydana dla ENEA Operator Sp. z o.o., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania elektroenergetycznego zespołu działek budowlanych w miejscowości Zasutowo, dz. nr 192/1, 135/4.
W terminie 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w godzinach urzędowania I piętro, pok. Nr 14 w godzinach urzędowania  tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 (w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00).

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
              Karol Balicki