Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2013 roku w dziedzinie kultury fizycznej, kultury i dziedzictwa narodowego:

       I.            W zakresie kultury fizycznej:

1.     Klub Motorowy MKS Nekla, „Zawody Motocrossowe 2013, przyznana kwota dotacji: 6 500,00 zł.

2.     Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, szkolenie dzieci i młodzieży; udział w rozgrywkach piłkarskich”,  przyznana kwota dotacji: 43 500,00 zł.

3.     Stowarzyszenie  Strzelecko – Rekreacyjne "Ogończyk", "Strzelectwo sportowe szansą na znalezienie nowej, sportowej pasji", przyznana kwota dotacji: 2 500,00 zł.

4.     Uczniowski Klub Sportowy „Milesza”, "Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie i udział w turniejach do szczebla krajowego" przyznana kwota dotacji: 4 500,00 zł.

    II.            W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:

1.     Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie",  przyznana kwota dotacji: 5 000,00 zł,

2.     Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, „Odkrywając radość z muzyką i poezją”, przyznana kwota dotacji: 1 500,00 zł,

3.     Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, " To, czego nie dostrzegamy na co dzień - Nekla 2013. I otwarty plener. Malarstwo olejne" przyznana kwota dotacji: 2 650,00 zł,

4.     Stowarzyszenie Miłośników Gierłatowa,  „Organizacja warsztatów w zakresie sztuki”, przyznana kwota dotacji: 1 850,00 zł.