Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Utwardzanie dróg gminnych na terenie Gminy Nekla gruzem z recyklingu w roku 2013

WZ.271.17.2012           
Nekla, dnia 16.01.2013r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utwardzanie dróg gminnych na terenie Gminy Nekla gruzem z recyklingu w roku 2013”:

została wybrana oferta złożona przez:

GRZEGORCZYK – PRIM
Kamil Grzegorczyk
Skotniki 31
 62-320 Miłosław

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmą oferta zawiera najniższą cenę  199 875,00 zł brutto (w tym stawka za 1 m2 wynosi 15,99 zł).
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SPEC” Remigiusz Nowacki
Błażejewo, ul. St. Mikołajczyka 65/1
62-035 Kórnik

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. pisemnych zobowiązań osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia). Jednakże z uzupełnionych dokumentów wynika, iż na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponował pisemnymi zobowiązaniami osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Zakład Usługowo Handlowy „BUD-HANEX”
ul. Wojska Polskiego 18
62-035 Kórnik

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. pisemnych zobowiązań osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia). Jednakże z uzupełnionych dokumentów wynika, iż na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponował pisemnymi zobowiązaniami osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. Ponadto w trakcie uzupełniania dokumentów Wykonawca dokonał zmiany operatora walca stalowego nie załączając poprawionego wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.PPUH Caro Sortownia Żwiru
ul. Graniczna 2
62-070 Dąbrowa

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał uzupełnienia brakujących lub błędnie wypełnionych dokumentów (tj. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót oraz pisemnego zobowiązania osoby uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia do oddania się do dyspozycji).
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Przedsiębiorstwo „DROG-KAR”
Gutowo Małe, ul. Powidzka 16
62-300 Września

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. potwierdzenia opłacenia polisy ubezpieczeniowej OC). Wykonawca przesłał niniejsze potwierdzenie droga mailową, jednakże do Zamawiającego nie została dostarczona wersja papierowa niniejszego dokumentu. W związku z powyższym Zamawiający nie może uznać niniejszego dokumentu, który wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za prawidłowo uzupełnionego.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.ANET-TRANS Aneta Bałasz - Pawlicka
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał uzupełnienia brakujących lub błędnie wypełnionych dokumentów (tj. prawidłowo wypełnionego wykazu robót, oświadczenia, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy zobowiązuje się do przedłużenia polisy na okres wskazany przez Zamawiającego tj. co najmniej do dnia 15.01.2014r.)
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25
63-000 Środa Wlkp.

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego dokonał uzupełnienia brakujących lub błędnie wypełnionych dokumentów (tj. brakującej drugiej strony zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz potwierdzenia opłacenia polisy ubezpieczeniowej OC) oraz dokonał wyjaśnień w zakresie wskazanej osoby operatora równiarki, która została udostępniona (pisemnym zobowiązaniem) innemu Wykonawcy składającym ofertę w niniejszym postępowaniu. Powyższe dokumenty zostały przesłane do Zamawiającego jedynie za pomocą faksu. Wykonawca nie dostarczył do Zamawiającego powyższych dokumentów w formie papierowej. W związku z tym, iż niniejsze dokumenty wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Zamawiający nie może uznać niniejszych dokumentów jako uzupełnionych prawidłowo.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 81,25 pkt.

8.Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 83,87 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 22.01.2013r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
z-ca Burmistrza


Otrzymują:
1.GRZEGORCZYK – PRIM Kamil Grzegorczyk
Skotniki 31, 62-320 Miłosław
2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SPEC” Remigiusz Nowacki
Błażejewo, ul. St. Mikołajczyka 65/1, 62-035 Kórnik
3.Zakład Usługowo Handlowy „BUD-HANEX”
ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik
4.PPUH Caro Sortownia Żwiru
ul. Graniczna 2, 62-070 Dąbrowa
5.Przedsiębiorstwo „DROG-KAR”
Gutowo Małe, ul. Powidzka 16, 62-300 Września
6.ANET-TRANS Aneta Bałasz – Pawlicka
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
7.FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp.
8.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
9.Zakład Wielobranżowy Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
10.a/a     

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl

Załączniki

Wybór oferty (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2013-01-16 13:49:25
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2013-01-16 13:53:16
Ostatnia zmiana:2013-01-16 13:53:38
Ilość wyświetleń:995

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij