W sprawie:
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Nekla

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XIX/139/2012

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia