Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI INTERESANTÓW

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223, poz.1458),

OGŁASZA  NABÓR  NA 

  STANOWISKO
PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI INTERESANTÓW
w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli

1. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy,
6) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE,
7) gotowość podjęcia pracy od grudzień 2012/styczeń 2013.


2. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
2) znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Nekla,
3) umiejętność redagowania pism w sprawach z zakresu stanowiska,
4) znajomość zasad dotyczących obiegu dokumentów urzędowych określonych przez instrukcję kancelaryjną,
5) biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych,
6) znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,
7) samodzielność, systematyczność, komunikatywność,
8) wysoka kultura osobista,
9) odporność na stres,
10) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

1) zapewnienie obsługi organizacji Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza oraz prowadzenie spraw kancelaryjno - technicznych, a w szczególności:
1. Prowadzenie sekretariatu.
2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
3. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
4. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz innych pism wpływających do Urzędu.
5. Przygotowanie pomieszczeń z obsługą - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.
6. Przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, zastępcą Burmistrza, bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
7. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych.
8. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt oraz materiały biurowe i kancelaryjne.
9. Nadzór na utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu.
10. Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Urzędu.
11. Prowadzenie ewidencji jednostek Kultury.
12. Prowadzenie dokumentacji dotyczących zebrań wiejskich.

4. Wymiar czasu pracy – pełen etat

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne :
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
4) oryginał kwestionariusza osobowego ( druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

  6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy

      Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  –
w  terminie do dnia 31.10.2012 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 7.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 02.11.2012 r.

 9.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.

         
         Burmistrz

        Karol Balicki                                  

Załączniki

kwestionariusz_osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2012-10-03 11:55:23
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2012-10-03 11:57:52
Ostatnia zmiana:2012-10-03 11:57:52
Ilość wyświetleń:3476

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij