Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Dworcowej i Czereśniowej w Nekli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Nekla, dnia 24.08.2012 r.
Nr sprawy: PP.6722.04.2011

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Dworcowej i Czereśniowej w Nekli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr XXXIV/254/2010 z dnia 25.05.2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Dworcowej i Czereśniowej w Nekli, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.08.2012r. do 20.09.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, w godzinach urzędowania. Przedmiotem projektu planu miejscowego jest wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.09.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli,
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, o godz. 14-tej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Nekli,
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla (e-mail: nekla@gminanekla.eu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
 Karol Balicki

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2012-08-21 07:23:36
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2012-08-24 07:24:37
Ostatnia zmiana:2012-08-21 07:25:09
Ilość wyświetleń:884

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij