W sprawie:
dokonania zmian w budżecie Gminy Nekla na rok 2012

Data uchwały:
2012-08-02

Numer uchwały:
XVII/129/2012

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia