Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracy: referent w Przedszkolu "Miś Uszatek" w Nekli

Dyrektor Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli 
na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

referent w Przedszkolu  „Miś Uszatek” w Nekli

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedszkolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%
 
I Wymagania niezbędne (formalne):
1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
2. Wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta;
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Biegła obsługa komputera (Word, Excel, Power Point, Internet) oraz innych urządzeń biurowych (skaner, ksero, fax);
5. Wiedza i znajomość zagadnień z zakresu:
• ustawy o systemie oświaty,
• ustawy Karta Nauczyciela,
• ustawy Kodeks Pracy,
• ustawy o pracownikach samorządowych,
• ustawy o ochronie danych osobowych,
II Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
2. Wysoka poprawność w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie; umiejętność samodzielnego formułowania pism;
3. Znajomość programów: SIO, Vulcan;
4. Umiejętność porozumiewania się z ludźmi, dokładność, rzetelność;
5. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność pracy w zespole;
6. Wysoka kultura osobista.
III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. obsługa programów SIO, Vulcan;
2. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i statystyką;
3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników w zakresie zleconym przez dyrektora;
4. prowadzenie ksiąg korespondencji;
5. dbałość o prawidłowy obieg dokumentów;
6. redagowanie pism związanych z zakresem zadań i odpowiedzialności;
7. zaopatrzenie w druki, obsługiwanie centrali telefonicznej;
8. rejestracja spraw, udzielanie informacji klientom.
IV Warunki pracy:
1. wymiar czasu pracy: 1 etatu
2. miejsce pracy: Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli, ul. Poznańska 25 62-330 Nekla
3. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie placówki,
4. miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku placówki,
- klatka schodowa o szerokości 144 cm z poręczami,
- korytarz biurowy o szerokości  193 cm,
- drzwi wejściowe do pokoju biurowego o szerokości 100 cm,
- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
5. umowa na czas określony od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.
V Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy osoby, która zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów,
8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
9. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
VI Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w  Przedszkolu  „Miś Uszatek” ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla
w  zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko urzędnicze – referent w Przedszkolu „Miś Uszatek”.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie od 31 lipca 2012 roku do  dnia 17 sierpnia 2012 roku do godz. 14.00.
Informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Beata Kowalska
Dyrektor Przedszkola „Miś Uszatek”
w Nekli

Załączniki

2 kwestionariusz_osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2012-07-31 08:48:51
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2012-07-31 08:52:45
Ostatnia zmiana:2012-07-31 08:52:58
Ilość wyświetleń:2115

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij