W sprawie:
budżetu Gminy Nekla na rok 2012

Data uchwały:
2011-12-21

Numer uchwały:
XII/96/2011

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego