Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:"Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Starczanowo na długości 0,45657 km"

IR.271.13.2011           
Nekla, dnia 26.10.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Starczanowo na długości 0,45657 km”:

została wybrana oferta złożona przez:

„BĄKU” BUDOWNICTWO OGÓLNE
ŁUKASZ BĄK
ul. 11 Listopada 33/49
62-510 Konin

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  177 154,61 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:
1.ZAKŁAD ROBÓT WIELOBRANŻOWYCH MAREK KUBIACZYK
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 87,50 pkt.

2.IZBRUK Maciej Rybicki ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
Dziedzice 3a
62-404 Ciążeń
Oferta otrzymała 96,90 pkt.

3.Lider Konsorcjum: Firma Budowlano – Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki
Os. K. Wielkiego 14A/1
62-200 Gniezno
Oferta otrzymała 81,46 pkt.

4.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał uzupełnienia brakujących dokumentów (tj. aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę) oraz nie wyraził zgody na poprawienie przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 omyłki w ofercie polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 02.11.2011r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
z-ca Burmistrza

 

Otrzymują:
1. „BĄKU” BUDOWNICTWO OGÓLNE ŁUKASZ BĄK
ul. 11 Listopada 33/49, 62-510 Konin
2. ZAKŁAD ROBÓT WIELOBRANZOWYCH MAREK KUBIACZYK
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
3. IZBRUK Maciej Rybicki ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
Dziedzice 3a, 62-404 Ciążeń
4. Lider Konsorcjum: Firma Budowlano – Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki
Os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno
5. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
6. a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
61/437-31-75

Załączniki

DOC261011-26102011-002 (668kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2011-10-26 14:33:16
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2011-10-26 14:38:04
Ostatnia zmiana:2011-10-26 14:38:06
Ilość wyświetleń:1151

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij