Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa wytwórni mas bitumicznych oraz wytwórni betonu w Starczanowie"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) w związku z art.33 ust. 1, art. 74. ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),  podaje się do publicznej wiadomości że, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 5.06.2011r. nr SKO-OŚ-405/60/2011,data wpływu do UMiG w Nekli 24.06.2011r.   uchylona została i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, zaskarżona przez Stowarzyszenie Dolina Moskawy, decyzja z dnia 17 lutego 2011 r. nr OŚ.7624-19/2009/2010 burmistrza Miasta i Gminy Nekla o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:
 „Budowa wytwórni mas bitumicznych oraz wytwórni betonu w Starczanowie”.  
Lokalizacja:   działka nr 53/5 obręb Starczanowo
Inwestor:   Leszek Stachowiak prowadzący działalność pod firmą  Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Leszek Stachowiak, Starczanowo 46, 62-330 Nekla
OŚ 7624-1-10/2009/2010  

Stosownie do art. 10 §1 K.p.a. – strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.
Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z art. 33 ust. 1, pkt. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że:
1. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli ul.    Dworcowa 10, w godzinach pracy urzędu
2. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Gminy w Nekli. 
3. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1.   W formie pisemnej, 
2.   Ustnie do protokołu,
 3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym


                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
                                                                         Karol Balicki

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2011-07-01 13:41:55
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2011-07-01 13:43:47
Ostatnia zmiana:2011-07-01 13:43:53
Ilość wyświetleń:1216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij