Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko Dyrektora Nekielskiego Ośrodka Kultury w Nekli

 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 114, poz.493 z późn. zmianami),

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 
STANOWISKO 
DYREKTOR NEKIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NEKLI

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku kulturalno-oświatowym,
4) doświadczenie zawodowe w dziedzinie kultury, minimum 3 lata,
5) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,
6) wiedza i znajomość przepisów w zakresie:
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną,
c) ustawy o finansach publicznych,
d) prawo zamówień publicznych,
e) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
7) biegła znajomość pracy na komputerze,
8) gotowość podjęcia pracy od 01.06.2011 r.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
2) umiejętność kierowania zespołem,
3) zdolności menadżerskie i organizacyjne, w tym umiejętności organizowania imprez masowych,
4) systematyczność,
5) prawo jazdy kategorii B,
6) sumienność, bezstronność,
7) umiejętność sprawnej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku, komunikatywność i kreatywność.
   
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) Zarządzanie Nekielskim Ośrodkiem Kultury w Nekli w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie,
2) Kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
3) Wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników zakładu,
4) Dbanie o prawidłową gospodarkę finansową zakładu.

4. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) miejsce pracy: Nekielski Ośrodek Kultury w Nekli.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne :
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) pisemne opracowanie koncepcji i programu działania NOK w Nekli z uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz koncepcji współpracy ze środowiskami twórczymi i innymi,
4) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),
7) kserokopie świadectw pracy,
8) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
9) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
11) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  –
w  terminie do dnia 06.05.2011 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 
 
3) Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia
z przyczyn formalnych.

4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 09.05.2011 r.

7. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.
        
                        Burmistrz       
                      Karol Balicki

Załączniki

kwestionariusz_osobowy (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2011-04-05 12:53:26
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2011-04-05 13:03:42
Ostatnia zmiana:2011-04-05 13:04:22
Ilość wyświetleń:4796

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij