W sprawie:
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla obejmującej autostradę A-2 i obręby geodezyjne położone na północ od autostrady

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
IV/11/2011

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia