Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w NEKIELCE, działka nr ewid. 173/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w NEKIELCE, działka nr ewid. 173/1 wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko

Na podstawie art. 17pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwałę  Rady Miejskiej Gminy  Nekla Nr XXXI/234/2010 z dnia 10 lutego 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w NEKIELCE, działka nr ewid. 173/1 wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko

w dniach od  28.01.2011 r. do  18.02.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, pok. nr 14 w godzinach od 800-1600 w poniedziałki, w pozostałe dni od 7.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  18.02.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  o godz. 12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2011r.

Burmistrz
         


 

Załączniki

Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp w Nekielce (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt mpzp Nekielka 173-1 (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1 (742.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2011-01-19 09:55:52
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2011-01-21 09:55:44
Ostatnia zmiana:2011-01-19 09:58:31
Ilość wyświetleń:1277

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij