Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs - Nabór na stanowisko Referent do spraw administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nekli


KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w NEKLI

na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zmianami),

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nekli

1. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. wiedza i znajomość przepisów w zakresie:
a) ustawy prawa ochrony środowiska i przepisów wykonawczych,
b) ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym,
c) postępowania administracyjnego i windykacyjnego - znajomość Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, znajomość systemu Krajowego Rejestru Długów
3. znajomość przepisów dotyczących warunków uzgadniania projektów branżowych,
4. biegła znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, Microsoft Office,
5 znajomość obsługi programów ENOVA, WODNIK.
6. systematyczność, umiejętność analitycznego myślenia,
7. gotowość podjęcia pracy od 24.01.2010 r.


2. Wymagania dodatkowe:
- mile widziana praktyka na podobnym stanowisku;
- znajomość programu AutoCad będzie dodatkowym atutem;
- prawo jazdy kat.B;
- odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących:
- możliwości dostaw wody i odbioru ścieków,
- uzgodnień projektowych oraz wydania warunków technicznych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi. (prowadzenie harmonogramów remontów oraz przeglądów itp.)
3. Prowadzenie odbiorów przyłączy oraz związanej z tym dokumentacji.
4. Prowadzenie ewidencji oraz raportów z wymiany wodomierzy i usuwania awarii.
5. Sporządzanie sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
6. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności oraz dokonywania wpisów do KRD.
4. Wymiar czasu pracy – pół etatu.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl)
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
i umiejętnościach,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
1. napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
2. wskazaniem nazwy stanowiska pracy
należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla
– w terminie do dnia 14.01.2011 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez  rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Nekla w dniu 17.01.2011 r.

9. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b. rozmowę kwalifikacyjną.


Kierownik ZGK w Nekli
/-/Arkadiusz Pawlak

Załączniki

kwestionariuszosobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-12-30 11:47:44
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-12-30 11:52:34
Ostatnia zmiana:2010-12-30 11:53:14
Ilość wyświetleń:1710

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij