Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO
z dnia 02 grudnia 2010 r .
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że dnia  02 grudnia 2010 r.  została wydana decyzja nr 801/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Barczyzna, obejmujacej:
- rozbudowę drogi gminnej
- demontaż odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV
- demontaż przyłączy  elektroenergetycznych do działek: 106, 116, 131, 137/1, 153/1, obręb  
Barczyzna
- budowę odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV
- budowę przyłączy  elektroenergetycznych NN 0,4 kV  do działek: 106, 116, 130, 131, 137/1, 
153/1, obręb Barczyzna
- budowę wewnętrznych linii zasilających (WLZ) na działkach: 153/1, 130, 131, obręb 
Barczyzna

na działkach nr ewid.: 77/1, 73/10, 73/12, 79/3, 129/1, 95, 105/4, 81, 82/3, 118/4, 117, 120, 116, 122, 123, 128, 138, 141, 148/4, 129/2, 148/5, 148/6, 148/1, 148/3, 151/2, 151/1, 155/1, 158, 106, 131, 130, 137/1, 153/1,  obręb Barczyzna.

Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji zapoznać się można w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej  Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2 – w godzinach urzędowania. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli.
Od decyzji służy odwołanie do wojewody wielkopolskiego za pośrednictwem starosty wrzesińskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron w drodze obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ich publicznego ogłoszenia przez obwieszczenie.

 

 

Obwieszczenie  umieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy Nekla
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni
3. Strona internetowa Starostwa Powiatowego www.wrzesnia.powiat.pl
4. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy  Nekla www.nekla.pl
5. Sołtys wsi Barczyzna
6. a/a

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-12-03 12:35:56
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-12-06 14:34:38
Ostatnia zmiana:2010-12-06 14:35:38
Ilość wyświetleń:1304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij