Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚ. 7624-1-17/2010                                     

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ) w związku z art. 74. ust.3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.
„budowa zakładu zagospodarowania odpadów zajmującego się produkcją paliwa alternatywnego z odpadów (odpadów innych niż niebezpieczne i wybranych odpadów niebezpiecznych)”.
Inwestor: ECER Recyckling Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń
Lokalizacja: działka nr ewid. 19/2 obręb Starczanowo
Wnioskodawca w dniu 21.10.2010 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wraz  z „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Nekla. Organem właściwym do wydania uzgodnień w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.
Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informuję, iż:
1. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym,
2. Raport udostępniony jest w: Urzędzie Gminy w Nekli ul.Dworcowa 10, pok. Nr 15 w godzinach pracy Urzędu, 
3. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli,
4. uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich   bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),
5. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.


                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
                                                                         Roman Grychowski

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-12-03 09:37:13
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-12-03 09:38:25
Ostatnia zmiana:2010-12-03 09:39:00
Ilość wyświetleń:1297

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij