Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o ponownym rozpatrywaniu wniosku firmy GMPOL w Starczanowie o wydanie decyzji środowiskowej

Obwieszczenie

Na podstawie art.33 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości że, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2010 r, uchylona została i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, zaskarżona przez GMPOL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, decyzja burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 18.01.2010 nr OŚ 7624-12/4/2009/2010 w sprawie odmowy wydania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie: „zakład zagospodarowania odpadów z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego zbieranie i magazynowanie odpadów, budowa kompostowni odpadów, węzła odzysku odpadów budowlanych, sortowni odpadów zbieranych selektywnie, instalacji do produkcji brykietów opałowych, warsztatu remontowego obsługującego własne środki transportu i zaplecza socjalno – biurowego”
Lokalizacja: działki ozn. geodez. nr 67/7 i 69/13 w m. Starczanowo Gm. Nekla powiat wrzesiński
Inwestor: GMPOL Sp. z o.o ul. Sieradzka 26, 60-163 Poznań

Stosownie do art. 10 §1 K.p.a. – strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.
Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z art. 33 ust. 1, pkt. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że:
1. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym  postępowaniu administracyjnym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli ul.  Dworcowa 10, w godzinach pracy urzędu,
2. wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli. 
3. uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1.   W formie pisemnej, 
2.   Ustnie do protokołu,
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
                                                                         Roman Grychowski

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-10-21 08:21:13
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-10-21 08:23:03
Ostatnia zmiana:2010-10-21 08:23:53
Ilość wyświetleń:1909

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij