Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla na sprzedaż

WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZORGANIZOWAĆ PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekielka, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. działka nr 204/4 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,3672 ha, w tym : RVI – 0,3672 ha, droga 0,0389 ha zapisana w KW 19897 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXI/243/2001 z dnia 28.12.2001 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 37, poz. 1100 z 07.03.2002 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, w której zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 217.750,00 zł. + 22% VAT.

2. działka nr 204/5 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,3675 ha, w tym : RVI – 0,3675 ha zapisana w KW 19897 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXI/243/2001 z dnia 28.12.2001 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 37, poz. 1100 z 07.03.2002 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, w której zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 217.930,00 zł. + 22% VAT.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako:

3. działka nr 294/5 - arkusz mapy ewidencyjnej nr12, pow. 0,2614 ha, w tym : RIVb – 0,2614 ha, zapisana w KW 11111 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako grunty orne. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nekla przeznaczona jest pod grunty rolne i mieszkaniowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, w której zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 160.760,00 zł. + 22% VAT.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Starczanowo, gm. Nekla, oznaczona, jako:

4. działka nr 62/2 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, pow. 0,4085 ha, w tym : RIVb – 0,0770 ha, RV 0,0180 ha, RVI 0,3135 zapisana w KW 39562 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nekla przeznaczona jest pod grunty rolne i mieszkaniowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowe, nieuzbrojona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50.000,00 zł. + 22% VAT.

5. działka nr 62/4 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, pow. 0,7527 ha, w tym : RIVb – 0,4820 ha, RV 0,2707 ha zapisana w KW 39562 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nekla przeznaczona jest pod grunty rolne i mieszkaniowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowe, nieuzbrojona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 92.130,00 zł. + 22% VAT.


Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Zasutowo, gm. Nekla, oznaczona, jako:

6. działka nr 173/2 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, pow. 0,9717 ha, w tym : RV – 0,8429 ha, RVI 0,1288 ha zapisana w KW 31392 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako grunty orne. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nekla przeznaczona jest w pod usługi i części tereny mieszkaniowe. . Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, w której zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna..
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 405.490,00 zł. + 22% VAT.

7. działka nr 120/5 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, pow. 0,1147 ha, w tym : RV – 0,1147 ha zapisana w KW 31392 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako grunty orne. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nekla przeznaczona jest w pod usługi i części tereny mieszkaniowe. . Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, w której zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna..
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 42.770,00 zł. + 22% VAT


Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli  zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem , że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa  w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Leszek Nowicki.
Powyższy wykaz będzie wywieszony w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, sołectwie Nekielka, Starczanowo i Zasutowo oraz umieszczony na stronie internetowej UMiG Nekla www.nekla.pl i w Przeglądzie Nekielskim

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  26.08.2010 r.
- zdjęto w dniu            08.10.2010 r.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-08-26 13:12:47
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-08-26 13:13:42
Ostatnia zmiana:2010-08-26 13:14:11
Ilość wyświetleń:2884

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij