Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ w Zespole Szkół w Nekli

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

w Zespole Szkół w Nekli

 

DYREKTOR Zespołu Szkół w Nekli na podstawie art. 1. 3 oraz art. 3. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz art. 45. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w wymiarze - 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

a. Obywatelstwo polskie,

b. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

c. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d. Nieposzlakowana opinia,

e. Spełnia jeden z poniższych warunków:

  • posiada wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe z co najmniej 3 letnią praktyką w księgowości,
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

f. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g. Obsługa komputera ( Office ), znajomość księgowych programów komputerowych (Vulcan, Płatnik), umiejętność korzystania z internetu.

h. Gotowość podjęcia pracy od 1 lipca 2010r.

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, zamówień publicznych,  

b. znajomość prowadzenia pełnej rachunkowości,

c. naliczanie funduszu socjalnego,

d. składki ZUS,

e. ubezpieczenia pracowników i mienia.

3. Zakres czynności:

a.  prowadzenie rachunkowości jednostki,

b. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c. sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej

d. prowadzenie sprawozdawczości jednostki budżetowej

e. prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły;

f dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
g. dokonywania  wstępnej kontroli  kompletności i  rzetelności dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Wymagane dokumenty:

a.  list motywacyjny;

b.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

c.  oryginał kwestionariusza osobowego;

d. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

e.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

f.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

g.  oświadczenie o niekaralności o przestępstwo popełnione umyślnie;

h. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;

i.  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

j. klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm. ).

5. Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony (zastępstwo).

 

Pisemne zgłoszenie kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 kwietnia 2010 r., w sekretariacie Zespołu Szkół w Nekli, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zgłoszenie, wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: " Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego ".

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie dnia 30 kwietnia 2010r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Nekli. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Adres szkoły:

Zespół Szkół w Nekli

ul. Szczepańskiego 7

62-330 Nekla

Telefon 61 4386087

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-03-30 14:02:28
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-03-30 14:03:15
Ostatnia zmiana:2010-03-30 14:03:55
Ilość wyświetleń:2396
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij