W sprawie:
zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nekla w ramach pomocy de minimis

Data uchwały:
2009-10-22

Numer uchwały:
XXVIII/204/2009

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku