Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki nr ewid. 156/4 położonej w Nekielce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

   OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki nr ewid. 156/4 położonej w Nekielce  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
,


Na podstawie art. 17.pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwałę  Rady Miejskiej Gminy Nekla     nr XV/104/2008 z dnia 14 marca 2008 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki nr ewid. 156/4 położonej w Nekielce  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od  15.01.2010 r. do 04.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla,ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w godzinach od  7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 04.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla o godz. 13.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2010 r.

         Burmistrz
        
        /inż. / Roman Grychowski 


 

Załączniki

NEKIELKA PLAN (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nekielka_prognoza oddzialywania na srodowisko (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała_nekielka_wyłozenie (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał1 do prognozy (228.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 do prognozy (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-01-07 13:44:47
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-01-07 13:46:40
Ostatnia zmiana:2010-01-08 09:33:54
Ilość wyświetleń:1459

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij