W dniu 7 grudnia 2009 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli".

Umowę zawarto z:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "MEKOR"
ul. Zabłockiego 10/8
62-200 Gniezno

Za realizację zamówienia ustalono następujące wynagrodzenie: 131 760,00 zł brutto.