Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla podaje do wiadomości, że zamierza zbyć w drodze bezprzetargowej: nieruchomości będące własnością Gminy Nekla

WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:

nieruchomości będące własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. działka nr 164/1 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 8, pow. 0,0258 ha, w tym RV – 0,0117 ha, RVI – 0,0141 ha. Nieruchomość jest zapisana w KW 19570 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wrześni.
Cena nieruchomości wynosi –  8370,00 zł. + Vat.

2. działka nr 164/2 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 8, pow. 0,8470, w tym RV – 0,6590 ha, RVI – 0,1880 ha. Nieruchomość jest zapisana w KW 19570 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wrześni.
Cena nieruchomości wynosi –  224460,00 zł. + Vat.

Działki są niezabudowane.
Dla terenu, na którym zlokalizowane są ww. działki, nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nekla przedmiotowy teren w części przeznaczony jest na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w części pod zalesienie. Przez działkę 164/2 przebiega sieć wodociągowa, dlatego w momencie jej zbycia będzie ustalona odpowiednia służebność na rzecz właściciela sieci.
Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli  zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży SWW nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem , że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa  w nabyciu nieruchomości przysługuje poprzednim właścicielom, albo ich spadkobiercom pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r.
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 42 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W razie nie dojścia w terminie 6 miesięcy od złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia za cenę i na warunkach podanych w zawiadomieniu, z przyczyn leżących po stronie osób uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu do zawarcia umowy sprzedaży na wyżej określonych warunkach, przestają wiązać strony wszelkie uzgodnienia wynikające z tego zawiadomienia.
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193.
Powyższy wykaz będzie wywieszony w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, sołectwie Opatówko i na stronie internetowej UMiG Nekla www.nekla.pl


Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  12.11.2009 r.
- zdjęto w dniu            28.12.2009 r.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-11-09 10:59:33
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-11-09 11:14:20
Ostatnia zmiana:2009-11-09 11:15:16
Ilość wyświetleń:1847

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij