Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo - usługowego w PODSTOLICACH, działka nr ewid. 30/109 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo – usługowego w PODSTOLICACH, działka nr ewid. 30/109 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Na podstawie art. 17.pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XVIII/127/2008 z dnia 3.09.2008 r. oraz nr XXI/155/2008 z dnia 17.12.2008 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

o miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo – usługowego w PODSTOLICACH, działka nr ewid. 30/109 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 16.10.2009 r. do 05.11.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla,             ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w godzinach od 800 do 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 05.11.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla o godz. 1400

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2009 r.

         Burmistrz

 


 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-10-12 09:35:01
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-10-12 09:35:14
Ostatnia zmiana:2009-10-12 09:35:48
Ilość wyświetleń:1585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij