Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223, poz.1458),

OGŁASZA  NABÓR  NA 


STANOWISKO
PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli

1. Wymagania niezbędne :
  1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  2) wiedza i znajomość przepisów w zakresie:
    a) ustawy o finansach publicznych,
    b) ustawy o rachunkowości,
    c) postępowania administracyjnego
  3) znajomość przepisów dotyczących szczegółowych zasad rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego i sprawozdawczości budżetowej,
  4) biegła znajomość pracy na komputerze,
  5) znajomość obsługi programów komputerowych,
  6) systematyczność,
  7) staż pracy: minimum 3 – letnia praktyka w księgowości,
  8) gotowość podjęcia pracy od 01.12.2009 r.


2. Wymagania dodatkowe: mile widziana praktyka w księgowości budżetowej, znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

  1) prowadzenie rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli,
  2) dekretacja dokumentów księgowych,
  3) prowadzenie ksiąg rachunkowych i syntetycznych,
  4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  5) planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie: wydatków rzeczowych,
  6) prowadzenie i ciągłe aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji.

4. Wymiar czasu pracy – pełen etat

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne :
  1) list motywacyjny,
  2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3) oryginał kwestionariusza osobowego ( druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl
  4) kserokopie świadectw pracy,
  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
  6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  i umiejętnościach,
  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
  9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :
  1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
  2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy

      Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  –
w  terminie  do dnia   23.10.2009 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu   26.10.2009 r.

9. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :
  1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
  2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
    a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
    b) rozmowę kwalifikacyjną.

        
 Burmistrz

  Roman Grychowski                                  

Załączniki

kwestionariuszosobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-10-08 09:05:01
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-10-08 09:07:43
Ostatnia zmiana:2009-10-09 10:30:46
Ilość wyświetleń:2127

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij