Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na: "Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki"

Września, dnia  28.09.2009 r.

WB-7351/ 646 /2009


O b w i e s z c z e n i e

            Starosta Wrzesiński na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156  poz.1118  ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)


podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28.09.2009 r. została wydana, dla  powiatu wrzesińskiego, decyzja o pozwoleniu na:

PRZEBUDOWĘ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NEKLA - MYSTKI
od km 0 + 031  do  km  2 + 825
/ kat.obiektu  XXV/

w miejscowości: Nekla, Kokoszki na działkach:
– nr ewid. gruntu: 426, 256/1, 269/3, 587/1, 597, 588, 587/2, obręb Nekla.
– nr  ewid. gruntu: 72, 45/2, 45/1, 58, 36, obręb Kokoszki.

 

            W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10  w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej, pokój nr 2 – w godzinach urzędowania.

 

Obwieszczenie  umieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla
2.Tablica ogłoszeń Sołectwa Kokoszki
3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni
4. Strona internetowa Starostwa Powiatowego www.wrzesnia.powiat.pl
5. a/a

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-09-29 09:02:05
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-09-29 09:05:29
Ostatnia zmiana:2009-09-29 09:06:14
Ilość wyświetleń:1600

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij