Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla na sprzedaż w Podstolicach

WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZORGANIZOWAĆ PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Podstolice, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. działka nr 163/1 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,0891 ha, w tym : RIVa – 0,0891 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 28.690,00 zł. + 22% VAT.

2. działka nr 163/2 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,0832 ha, w tym : RIVa – 0,0832 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 26.790,00 zł. + 22% VAT.

3. działka nr 163/3 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,0833 ha, w tym : RIVa – 0,0833 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 26.820,00 zł. + 22% VAT.
      
4. działka nr 163/4 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1093 ha, w tym : RIVa – 0,1093 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 35.190,00 zł. + 22% VAT.

5. działka nr 163/5 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1072 ha, w tym : RIVa – 0,1072 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 34.520,00 zł. + 22% VAT.

6. działka nr 163/6 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1468 ha, w tym : RIVa – 0,1468 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 47.270,00 zł. + 22% VAT.

7. działka nr 163/7 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1044 ha, w tym : RIVa – 0,0994 ha, RV 0,0050 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33.620,00 zł. + 22% VAT.

8. działka nr 163/8 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1065 ha, w tym : RIVa – 0,1065 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 34.290,00 zł. + 22% VAT.

9. działka nr 163/9 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1243 ha, w tym : RIVa – 0,1243 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 40.020,00 zł. + 22% VAT.


10. działka nr 163/10 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1138 ha, w tym : RIVa – 0,1138 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 36.640,00 zł. + 22% VAT.

11. działka nr 163/11 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1120 ha, w tym : RIVa – 0,1120 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33.150,00 zł. + 22% VAT.

12. działka nr 163/13 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,3204 ha, w tym : RIVa – 0,0275 ha, RV 0,1735 ha, PsV 0,0117 ha, N 0,1077 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 74.460,00 zł. + 22% VAT.

13. działka nr 163/14 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1315 ha, w tym : RIVb – 0,0186 ha, RV 0,0728 ha, N 0,0401 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33.100,00 zł. + 22% VAT.

14. działka nr 163/15 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1494 ha, w tym : RIVb – 0,0665 ha, RV 0,0012 ha, N 0,0817 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 29.690,00 zł. + 22% VAT.


15. działka nr 163/16 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1955 ha, w tym : RIVb – 0,0659 ha, PsV 0,0060 ha, N 0,1236 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33.570,00 zł. + 22% VAT.

16. działka nr 163/17 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1893 ha, w tym : RIVb – 0,0642 ha, PsV 0,0578 ha, N 0,0673 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 43.800,00 zł. + 22% VAT.

17. działka nr 163/18 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1259 ha, w tym : RIVb – 0,0855 ha, PsV 0,0379 ha, N 0,0025 ha, zapisana w KW 15279 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana i położona  na terenach rolnych.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka,  istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/283/2006 z dnia 27.09.2006 r., z którego wynika, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 39.970,00 zł. + 22% VAT.
Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli  zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem , że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa  w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Leszek Nowicki.
Powyższy wykaz będzie wywieszony w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, sołectwie Podstolice oraz umieszczony na stronie internetowej UMiG Nekla www.nekla.pl i w Przeglądzie Nekielskim

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  15.05.2009 r.
- zdjęto w dniu            06.07.2009 r.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-05-15 13:48:40
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-05-15 13:50:45
Ostatnia zmiana:2009-05-15 13:54:21
Ilość wyświetleń:2528

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij