Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla obejmującej obręby geodezyjne położone na południe od autostrady A2
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XV/105/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
o zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla obejmującej obręby geodezyjne położone na południe od autostrady A2
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.04.2009 r. do 27.05.2009 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w godzinach od 8.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.05.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla o godz. 13.00

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy.
Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy gminy bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2009 r.

        Burmistrz Miasta i Gminy
        /--Inż. Roman Grychowski

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-04-17 10:03:27
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-04-17 10:04:14
Ostatnia zmiana:2009-04-17 10:04:44
Ilość wyświetleń:1788

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij