Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, ze zmianami)

 

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 

 

STANOWISKO

 

KIEROWNIKA

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NEKLI

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologiczne nauki o rodzinie),

2) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

3) wiedza i znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej,

4) znajomość problematyki społecznej,

5) doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem ludzi,

6) co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,

7) gotowość podjęcia pracy od 11.05.2009 r.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

2) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

3) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

4) koncepcja organizacji i pracy MGOPS w Nekli.

 

  1. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku :

1) zarządzanie i prowadzenie MGOPS w Nekli,

2) wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,

3) reprezentowanie MGOPS w Nekli na zewnątrz,

4) składanie corocznie Radzie Miasta i Gminy Nekla sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

5) współpraca w zakresie pomocy społecznej z sołtysami, radnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

6) pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich.

 

  1. Wymiar czasu pracy – pełen etat

 

  1.  Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego ( druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl), 

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

      6.   Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :

1)      napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,

2)      wskazaniem nazwy stanowiska pracy

 

      Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką   pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  w  terminie  do dnia  29.04.2009 r.

 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

      7.   Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez  rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

      8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 30.04.2009 r.

 

      9.   Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną.

        

  Burmistrz

 

Roman Grychowski                                  

Załączniki

kwestionariuszosobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-04-09 12:21:04
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-04-09 12:25:46
Ostatnia zmiana:2009-04-10 10:23:15
Ilość wyświetleń:3094
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij